julio 9, 2020

Les Someres Pizzas MedianasLiterola

Tomate, mozzarella, orégano

12,00
Ixeia

Jamón dulce, tomate, mozzarella, orégano

12,70
Estos

Atún, mozzarella, orégano

12,70
Besurta

Cebolla, tomate, mozzarella, orégano

12,20
Sarrau

Champiñones, tomate, mozzarella, orégano

12,70
Remascaro

Beicon, tomate, mozzarella, orégano

12,70
Ampriu

Roquefort, tomate, mozzarella, orégano

12,70
Maupas

Champiñones, jamón dulce, tomate, mozzarella, orégano

13,00
Ésera

Jamón dulce, huevo, tomate, mozzarella, orégano

13,00
Maladeta

Jamón dulce, piña, tomate, mozzarella, orégano

13,00
Tropical

Jamón serrano, piña, tomate, mozzarella, orégano

13,00
Basivé

Jamón serrano, picante, tomate, mozzarella, orégano

13,00
Peperoni

Peperoni, tomate, mozzarella, aceite picante, orégano

13,00
Vegetal

Maíz, tomate natural, alcachofas, cebolla, champiñones, mozzarella, orégano

13,20
Gorgutes

Jamón dulce, cebolla, champiñones, atún, tomate, mozzarella, orégano

13,20
Gallinero

Berenjenas, pimiento, cebolla, aceitunas, tomate, mozzarella, orégano

13,20
Remuñe

Anchoas, alcaparras, olivas, tomate, mozzarella, orégano

13,20
Dalliu

Anchoas, roquefort, huevo duro, tomate, mozzarella, orégano

13,20
Salmón

Salmón, tomate, mozzarella, orégano

13,20
Senarta

Salmón, roquefort, tomate, mozzarella, orégano

14,40
Posets

Salmón, gambas, tomate, mozzarella, orégano

14,70
Marinera

Salmón, caviar, gambas, tomate, mozzarella, orégano

14,20
Cuatro quesos

Quesos de cuatro clases, tomate, mozzarella, orégano

14,70
Carne

Carne, salami, tomate, mozzarella, orégano

14,20
Especial

Beicon, gorgonzola, cebolla enmental, tomate, mozzarella, orégano

14,50
Moixardinas

Moixardinas, tomate, mozzarella, orégano, parmesano

14,50