julio 9, 2020

Les Someres Pizzas PequeñasLiterola

Tomate, mozzarella, orégano

10,00
Ixeia

Jamón dulce, tomate, mozzarella, orégano

10,20
Estos

Atún, mozzarella, orégano

10,20
Besurta

Cebolla, tomate, mozzarella, orégano

10,20
Sarrau

Champiñones, tomate, mozzarella, orégano

10,20
Remascaro

Beicon, tomate, mozzarella, orégano

10,20
Ampriu

Roquefort, tomate, mozzarella, orégano

10,20
Maupas

Champiñones, jamón dulce, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Ésera

Jamón dulce, huevo, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Maladeta

Jamón dulce, piña, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Tropical

Jamón serrano, piña, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Basivé

Jamón serrano, picante, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Peperoni

Peperoni, tomate, mozzarella, aceite picante, orégano

11,00
Vegetal

Maíz, tomate natural, alcachofas, cebolla, champiñones, mozzarella, orégano

11,00
Gorgutes

Jamón dulce, cebolla, champiñones, atún, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Gallinero

Berenjenas, pimiento, cebolla, aceitunas, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Remuñe

Anchoas, alcaparras, olivas, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Dalliu

Anchoas, roquefort, huevo duro, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Salmón

Salmón, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Senarta

Salmón, roquefort, tomate, mozzarella, orégano

11,00
Posets

Salmón, gambas, tomate, mozzarella, orégano

12,00
Marinera

Salmón, caviar, gambas, tomate, mozzarella, orégano

12,00
Cuatro quesos

Quesos de cuatro clases, tomate, mozzarella, orégano

12,00
Carne

Carne, salami, tomate, mozzarella, orégano

12,00
Especial

Beicon, gorgonzola, cebolla enmental, tomate, mozzarella, orégano

12,00
Moixardinas

Moixardinas, tomate, mozzarella, orégano, parmesano

12,00